Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Nature conservation as a regional development factor
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
10
Navrhol: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
The aim is to evaluate the benefits and limits of nature conservation on regional development. Students evaluate ways of protecting nature and requirements for land use. The result of the work will define the major confrontations and benefits / limitations due to the development of nature protection.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-RRA Regional Development
B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.