Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:4
Proposed by:
Summary:
Na vybraných trvalých výzkumných plochách založených Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (případně jiných) budou provedena fytocenologická, pedologická šetření (nejlépe v rámci bakalářské práce) a dendrometrická šetření. Na jejich základě bude plocha klasifikována v rámci geobiocenologického a lesnicko typologického klasifikačního systému a také podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí 2001; Chytrý, Kučera, Kočí a kol. 2010). Plochy budou zařazeny do hospodářských souborů a na základě zjištěných informací budou navrženy rámcové směrnice hospodaření. Budou vyhodnoceny změny geobiocenóz, ke kterým na plochách došlo.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LE Landscape Engineering
C-FEN Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.