Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt:
Na vybraných trvalých výzkumných plochách založených Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (případně jiných) budou provedena fytocenologická, pedologická šetření (nejlépe v rámci bakalářské práce) a dendrometrická šetření. Na jejich základě bude plocha klasifikována v rámci geobiocenologického a lesnicko typologického klasifikačního systému a také podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí 2001; Chytrý, Kučera, Kočí a kol. 2010). Plochy budou zařazeny do hospodářských souborů a na základě zjištěných informací budou navrženy rámcové směrnice hospodaření. Budou vyhodnoceny změny geobiocenóz, ke kterým na plochách došlo.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.