Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 4
Navrhol: Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Abstrakt: Na vybraných trvalých výzkumných plochách založených Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (případně jiných) budou provedena fytocenologická a pedologická šetření. Na jejich základě bude plocha klasifikována v rámci geobiocenologického a lesnicko typologického klasifikačního systému a také podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí 2001; Chytrý, Kučera, Kočí a kol. 2010). Zařazení do příslušných systémů bude adekvátně zdůvodněno, diskutováno bude zařazení v rámci lesnicko-typologického systému s ohledem na starší zápisy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-LES Lesnictví
B-KRAJ Krajinářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.