Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
4
Proposed by:
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Summary:
Na vybraných trvalých výzkumných plochách založených Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (případně jiných) budou provedena fytocenologická a pedologická šetření. Na jejich základě bude plocha klasifikována v rámci geobiocenologického a lesnicko typologického klasifikačního systému a také podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí 2001; Chytrý, Kučera, Kočí a kol. 2010). Zařazení do příslušných systémů bude adekvátně zdůvodněno, diskutováno bude zařazení v rámci lesnicko-typologického systému s ohledem na starší zápisy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry
B-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.