Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Jayk OCL jako doplněk modelovací notace UML
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt: V teoretické části práce bude pojedáno o UML notaci a o jejím standardním rozšířením pomocí jazyka OCL. tento jazyk je vhodný pro popis podmínek, definic a omezení. Téma se bude týkat syntaxe výrazů, typů výrazů a navigace pomocí jazyka OCL. V praktické části bude namodelován informační systém a jeho pravidla a omezení budou specifikována pomocí OCL a přiřazena formou komentářů k jednotlivým prvkům vytvořených diagramů.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení