Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vývoj webové aplikace s podporou notace WebML
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je analýza a návrh webové aplikace pro automatizaci vybrané oblasti v konkrétní firmě. K realizaci cíle bude využita modelovací notace WebML a softwarová podpora WebRatio. Práce bude obsahovat teoretickou část zabývající se tématy vývoje informačních systémů a praktickou část, ve které budou modelovány struktury a toky dat a jejich zpracování. Součástí práce bude ekonomické zhodnocení navrženého řešení.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.