Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vývoj webové aplikace s podporou notace WebML
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je analýza a návrh webové aplikace pro automatizaci vybrané oblasti v konkrétní firmě. K realizaci cíle bude využita modelovací notace WebML a softwarová podpora WebRatio. Práce bude obsahovat teoretickou část zabývající se tématy vývoje informačních systémů a praktickou část, ve které budou modelovány struktury a toky dat a jejich zpracování. Součástí práce bude ekonomické zhodnocení navrženého řešení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.