Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je popsat vybraný region (kraj, NUTS, stát) z hlediska zvolené makroekonomické či jiné charakteristiky (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura, struktura podnikání,....atd.). Student v praktické části práce popíše vývoj této charakteristiky v dostatečně dlouhém časovém horizontu, srovná tento vývoj s obdobnými regiony v rámci státu či mezinárodně. Dále identifikuje hlavní příčiny vývoje, zdůrazní zásadní souvislosti či vazby na jiné charakteristiky a na celkový rozvoj (růst) regionu. Na základě dosažených zjištění navrhne doporučení, která by měla vést ke zlepšení vývoje této chrakteristiky v následujícím období.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení