Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
State of topic: approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je popsat vybraný region (kraj, NUTS, stát) z hlediska zvolené makroekonomické či jiné charakteristiky (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura, struktura podnikání,....atd.). Student v praktické části práce popíše vývoj této charakteristiky v dostatečně dlouhém časovém horizontu, srovná tento vývoj s obdobnými regiony v rámci státu či mezinárodně. Dále identifikuje hlavní příčiny vývoje, zdůrazní zásadní souvislosti či vazby na jiné charakteristiky a na celkový rozvoj (růst) regionu. Na základě dosažených zjištění navrhne doporučení, která by měla vést ke zlepšení vývoje této chrakteristiky v následujícím období.

informace
There are no limitations of the topic