Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je popsat vybraný region (kraj, NUTS, stát) z hlediska zvolené makroekonomické či jiné charakteristiky (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura, struktura podnikání,....atd.). Student v praktické části práce popíše vývoj této charakteristiky v dostatečně dlouhém časovém horizontu, srovná tento vývoj s obdobnými regiony v rámci státu či mezinárodně. Dále identifikuje hlavní příčiny vývoje, zdůrazní zásadní souvislosti či vazby na jiné charakteristiky a na celkový rozvoj (růst) regionu. Na základě dosažených zjištění navrhne doporučení, která by měla vést ke zlepšení vývoje této chrakteristiky v následujícím období.

informace
There are no limitations of the topic