Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Technika zeleně
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Radek Rácz
Abstrakt:
Využití techniky pro údržbu zeleně

K tématu nejsou zadaná žádná omezení