Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Technika zeleně
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Radek Rácz
Abstrakt: Využití techniky pro údržbu zeleně

K tématu nejsou zadaná žádná omezení