Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podnik a místní rozvoj
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Aplikovat principy projektu Partnerství pro místní rozvoj na konkrétním podniku. Pomocí empirického výzkumu nejprve zjistit jeho přednosti i nedostatky pro místní rozvoj z pohledu veřejné správy i obyvatel. Pro vlastní návrhy konkrétních praktických opatření ke zlepšení zjištěné situace využít zejména nástrojů marketingové komunikace.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení