Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podnik a místní rozvoj
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Aplikovat principy projektu Partnerství pro místní rozvoj na konkrétním podniku. Pomocí empirického výzkumu nejprve zjistit jeho přednosti i nedostatky pro místní rozvoj z pohledu veřejné správy i obyvatel. Pro vlastní návrhy konkrétních praktických opatření ke zlepšení zjištěné situace využít zejména nástrojů marketingové komunikace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení