Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Podnik a místní rozvoj
State of topic: approved (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional Development - FRDIS
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Aplikovat principy projektu Partnerství pro místní rozvoj na konkrétním podniku. Pomocí empirického výzkumu nejprve zjistit jeho přednosti i nedostatky pro místní rozvoj z pohledu veřejné správy i obyvatel. Pro vlastní návrhy konkrétních praktických opatření ke zlepšení zjištěné situace využít zejména nástrojů marketingové komunikace.

informace
There are no limitations of the topic