Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ekologie "polních" druhů motýlů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt: Ekologické nároky celé řady druhů motýlů jsou velmi dobbře znami a publikovány - především o ohrožených druzích již máme tolik informací, že jsme schopni zachraňovat populace, které jsme ještě před 10 lety zachránit nemohli. Paradoxě díky tomu dochází k úplnému přehlížení běžných druhů danních motýlů, jako jsou někteří bělásci (řepný a řepkový), žluťasci (především expandující ž. východní) či modrásci (náš nejběžnější druh m. jehlicový). Navrhované téma je zaměřeno na druhy žijících především v kulturách pícnin, nejčastěji vojtěžky. Dva druhy se zde vyskytují často masově - žl. východní (C. erate) a m. jehlicový (P. icarus). O m. jehlicovém existuje několik studií, především z Velké Británie, o žl. východním neexistuje téměř nic. Způsob řešení: - Transektové sčítání na různých "mikrobiotopech", případně značení - preferovaný typ biotopu pro nocování - večerní transekty Požadavky: - flexibilita v době letu obou druhů (červen až září - každý týden alespoň jednou v terénu) v době vrcholu letu dva týdny intenzivní práce - práce s literaturou

K tématu nejsou zadaná žádná omezení