Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
The role of women in the socio-economic development of ghana
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Eunice Ansah
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to discuss the role women play in the socio-economic development of Ghana. It also looks at the efforts women make and difficulties they face in the process of contributing to the socio economic development of Ghana.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-MTS Mezinárodní teritoriální studiaB-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.