Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The role of women in the socio-economic development of ghana
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to discuss the role women play in the socio-economic development of Ghana. It also looks at the efforts women make and difficulties they face in the process of contributing to the socio economic development of Ghana.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-MTS Mezinárodní teritoriální studiaB-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.