Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary: Bergénie jsou vyhledávanými trvalkami a v asijských zemích i léčivými rostlinami. První zahradní hybridy vznikaly už v půli předminulého století a počet odrůd dnes rychle narůstá. Hybridy z volného sprášení B. crassifolia (L.) Fritsch, B. ciliata (Haw.) Sternb., B. stracheyi (Hook.& Thomp.) Engl. a B. purpurascens (Hook.& Thomp.) Engl., dopěstované na ZF Mendelovy university, vykazují nicméně působivé a u registrovaných odrůd dosud nezaznamenané odstíny v barvě květů, na atraktivní olistění (někdy však citlivé k pozdním jarním mrazíkům) a naznačují, že možnosti nabízené planými taxony při vývinu nových hybridních kultivarů zdaleka nejsou vyčerpány. Posláním disertační práce bude posouzení a vymezení dalších směrů šlechtění, postavené na zpracování uceleného přehledu pěstovaných kultivarů, jejich porovnání s hybridy a na exaktní evaluaci nových hybridů po stránce zahradnické i farmaceutické.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering