Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Bergénie jsou vyhledávanými trvalkami a v asijských zemích i léčivými rostlinami. První zahradní hybridy vznikaly už v půli předminulého století a počet odrůd dnes rychle narůstá. Hybridy z volného sprášení B. crassifolia (L.) Fritsch, B. ciliata (Haw.) Sternb., B. stracheyi (Hook.& Thomp.) Engl. a B. purpurascens (Hook.& Thomp.) Engl., dopěstované na ZF Mendelovy university, vykazují nicméně působivé a u registrovaných odrůd dosud nezaznamenané odstíny v barvě květů, na atraktivní olistění (někdy však citlivé k pozdním jarním mrazíkům) a naznačují, že možnosti nabízené planými taxony při vývinu nových hybridních kultivarů zdaleka nejsou vyčerpány. Posláním disertační práce bude posouzení a vymezení dalších směrů šlechtění, postavené na zpracování uceleného přehledu pěstovaných kultivarů, jejich porovnání s hybridy a na exaktní evaluaci nových hybridů po stránce zahradnické i farmaceutické.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZI Zahradnické inženýrství