Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Lomikameny sekce Porphyrion jsou vyhledávanými skalničkami, první zahradní hybridy vznikaly už koncem předminulého století. Čeští pěstitelé jsou šlechtěním někdejších “kabschií“ celosvětově proslulí a počty jejich hybridů rychle narůstají, s čímž narůstá i riziko zániku starších odrůd. Hledání účinných metod konzervace genofondu je v této souvislosti nezbytné. Posláním disertační práce bude vymezení teoretické platformy pro založení národní kolekce těchto lomikamenů, postavené na zpracování uceleného přehledu českých kultivarů s daty o jejich původu, na exaktní evaluaci dostupného sortimentu a na vytypování vhodných metod konzervace (tkáňové množení následované udržováním ex situ anebo kryoprezervací).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering