Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The role of women in the economic development of Africa.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Abstrakt:
The student will take a general view of the role women have played in the economic development of different parts of the world especially in the advanced countries and compare this to Africa and show which measures could be taken by the African governments to include women in their national development issues.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-MTSA International Territorial Studies
B-MTSA-MRSA International Development Studies

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.