Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Abstrakt:
The student should initially analyze the development of SMEs in any selected country and show the importance and contribution of this sector to the GDP of the selected country. Furthermore the student should show the future development of SMEs as a main source of employment especially in the regions and the rural areas of the selected country to check urban drift, reduce unemployment and improve the standards of living of the rural populationOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MTSA International Territorial Studies

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.