Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: The student should initially analyze the development of SMEs in any selected country and show the importance and contribution of this sector to the GDP of the selected country. Furthermore the student should show the future development of SMEs as a main source of employment especially in the regions and the rural areas of the selected country to check urban drift, reduce unemployment and improve the standards of living of the rural populationObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTSA International Territorial Studies

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.