Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Abstrakt: The student will focus on migration and its impact on the economic development of any chosen country or countries in Latin America, Asie and Africa as a sending country or countries and the corresponding receiving country or countries in the first world. The student will use data from reliable sources to assess the past, present and future trend of migration, the real cost of brain drain and the direct benefit of remittances to the families of the migrants in the sending countries and the total countribution of remittances to GDP of the selected country as a whole.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTSA International Territorial Studies

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.