Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Abstrakt: Cílem je provést inventarizaci výskytu patogena ve vybrané oblasti a jeho vliv na zdravotní stav borovic.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení