Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Abstrakt: Cílem je ve spolupráci s personálem SLP Krtiny provést zhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt Chalara fraxinea a dopady pro zdravotní stav jasanů na SLP krtiny, případně vybraném polesí. Cílem je rovněž sledování fenologie choroby ve vztahu k fenologii hostitele.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení