Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
V letech 1992-2006 byla provedna inventarizace a zhodnocení zdrvaotního stavu kaštanovníku v CR (Haltofová 2003, 2006 etc.). V rámci těchto aktivit byly na ŠLP Křtiny provedeny nové výsadby kaštanovníku. Cílem navrhované praáce je provést oinventarizaci kaštanovníku a jeho zdravotního stavu na ŠLP křtin, včetně zhodnocení růstových podmínek.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení