Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Závěrečná práce bude postavena na analýze výzkumných ploch ÚZPL LDF Mendelu v Brně. Pozornost bude věnována sledování vhodné struktury lesních porostů pro iniciaci přirozené obnovy, zlepšení stability smrkových porostů, vkládání nových stabilizačních prvků, sledování dynamiky přirozené obnovy, návrhy konkrétních opatření. Místo řešení v blízkosti rezervace Klíny, Horní Bečva, Beskydy. K dispozici již jsou data naměřená pracovníky ústavu. Ubytování je možno zajistit na lesní správě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení