Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Vývoj a prognóza migrace obyvatelstva. Prognóza dalšího vývoje.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení