Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Využití mykorrhizy při pěstování zeleniny
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Téma zaměřeno na aktuální rozvoj při uplatnění mykorrhizních hub při pěstování zeleniny v polních podmínkách. Práce bude zaměřena ve spolupráci s odbornou firmou Symbiom na hodnocení vlivů mykorrhizy na výnosové a nutriční (antioxidanty) parametry modelových zástupců zeleniny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering