Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sledování variability velikostí průduchu u Salix fragilis
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Abstrakt: Bakalářská práce bude zaměřena na porovnání velikostí průduchů během vegetace v rámci jednoho stromu i v rámci populace druhu Salix fragilis. Práce by měla ověřit stálost tohoto znaku a tím ověřit vhodnosti použití tohoto znaku pro hledání závislosti např. na velikosti genomu.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia