Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Sledování variability velikostí průduchu u Salix fragilis
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Bakalářská práce bude zaměřena na porovnání velikostí průduchů během vegetace v rámci jednoho stromu i v rámci populace druhu Salix fragilis. Práce by měla ověřit stálost tohoto znaku a tím ověřit vhodnosti použití tohoto znaku pro hledání závislosti např. na velikosti genomu.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic