Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Stav témy: schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude na konkrétním příkladu postihnout související faktory, které limitují a rozšiřují možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionech.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-RR Regionální rozvoj
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.