Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Kvalita postřikovacího spektra (velikosti kapek) u postřkovačů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
V laboratorních testech posoudit velikost kapek podle MND a WDM.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ZS Zemědělská specializace
D-ZS Zemědělská specializace