Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Abstrakt: Vývoj a praktické ověření systému detekce rizikových pojistných událostíObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-ZS Zemědělská specializaceD-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství