Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichů
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Modelová skupina pisivek představuje řád hmyzu (Psocoptera), jehož zástupci se vyskytují na dřevinách, vegetaci. Bylo prokázáno, že se jedná o tzv. modelovou skupinu, tedy některé druhy mají bioindikační hodnotu, kterou lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev.Ve vybrané oblasti (Karpaty, východní Sudety) budou stab ilizovány výzkumné plochy s cílem o co největší pokrytí škály porostů s různými zásahy. Na výzkumných ploch bude odebrán materiál 2-3x během vegetační sezóny (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr).Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek s ohledem na dřevinné složení a časové změny lesních porostů.Zájmová oblast: dle požadavků zájemceVýstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise.Pozn.: dle zájmu je možné vybrat i jinou skupinu (řád Coleoptera – Carabidae, Staphylinidae…)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení