Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Stav témy:
schválené (Ing. Tomáš Pospíšil - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Abstrakt:
Zdrojem informací o činnosti podnikatelských jednotek je evidenční systém. Každý, kdo začíná podnikat, musí řešit otázku, bude-li finanční záležitosti týkající se jeho podnikatelské aktivity promítat do daňové evidence nebo účetnictví. Rozhodnutí nespočívá zcela na vůli podnikatele, neboť pro určité účetní jednotky existuje zákonná povinnost účtování v účetnictví. Cílem je porovnání výhod a nevýhod účetnictví a daňové evidence u dřevařských podnikatelských subjektů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-DREV Dřevařství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.