Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Podíl dřevostaveb na stavebním trhu České republiky se v posledních letech výrazně zvyšuje. Přibývá tak uživatelů rodinných domů na bázi dřeva, u kterých lze zjišťovat a vyhodnocovat spokojenost s užíváním tohoto typu stavby. Práce se zabývá zpracováním pozitivních a negativních zkušeností uživatelů dřevostaveb a také porovnáním jejich původních představ a následné reality bydlení v dřevostavbách.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení