Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Tvorba databáze léčivých, užitkovýcha a jedovatých rostlin tropů a subtropů (spojená s inventarizací sbírek ÚLBDG)
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.
Abstrakt:
Student zinventarizuje sbírky tropických a subtropických léčivých a užitkových rostlina uložených na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Dále sestaví databázi(Student již umí pracovat s databázemi nebo se s nimi samostatně pracovat naučí). Pro práci s prameny nezbytná dobrá znalost anglického jazyka a navíc ještě alespoň základní znalost francouzštiny nebo španělštiny. Nevyžaduje žádný výjezd do tropických nebo subtropických oblastí, ale nevylučuje případnou samostatnou terénní práci v těchto zemích jen pokud o ni student stojí a cítí sena ni.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-LES Lesnictví
B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.