Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tvorba databáze léčivých, užitkovýcha a jedovatých rostlin tropů a subtropů (spojená s inventarizací sbírek ÚLBDG)
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student zinventarizuje sbírky tropických a subtropických léčivých a užitkových rostlina uložených na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Dále sestaví databázi(Student již umí pracovat s databázemi nebo se s nimi samostatně pracovat naučí). Pro práci s prameny nezbytná dobrá znalost anglického jazyka a navíc ještě alespoň základní znalost francouzštiny nebo španělštiny. Nevyžaduje žádný výjezd do tropických nebo subtropických oblastí, ale nevylučuje případnou samostatnou terénní práci v těchto zemích jen pokud o ni student stojí a cítí sena ni.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES LesnictvíB-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.