Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše Hády
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci experimantální plochy středního lesa na Hádech (ŠLP Křtiny) bude provedeno sledování plodnosti dubu. Plodnost bude hodnocena na jednotlivých dílčích variantách zásahu, pro jednotlivé dospělé stromy a varianty. Kvantitativní hodnocení bude provedeno pomocí semenoměru umístěných pod korunami jednolivých dubů. Kvalita semen (žaludu) bude provedena podle platné ČSN. Teréní šetření bude probíhat od září do listopadu. Souběžně budou provedena šetření ke zjišťování rozšíření semenáčku dubu od mateřských stromů. Cílem práce bude posoudit plodnost dospělých jedinců dubu v závislosti na jejich postavení v porostu resp. intenzitě prosvětlení a současně vyhodnotit výskyt přirozeného zmlazení dle vzdálenosti od mateřkého jedince.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení