Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Xylobiontní organismy senescentních stromů a podpora jejich biotopů arboristickými zásahy
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Summary: Systematizace organismů obývající různé typy biotopů na senescentních stromech se zaměřením na mimolesní prostředí. Popis typů biotopů vč. rozboru možností jejich podpory či vytváření "přírodě blízkým" typem arboristických zásahů. Popis metodiky hodnocení potenciálních mikrobiotatů "Specialist Tree Survey" a rozbor možností její aplikace v arboristické praxi ČR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary accomplish one of the limitations of studies and one of the limitations of the course concurrently

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-FOR ForestryB-FOR-ARB Arboriculture-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.