Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Porovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielej
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Jana Krajňáková, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: doc. RNDr. Jana Krajňáková, CSc.
Abstrakt:
Navrhovaná práca si dáva za cieľ pomocou biochemických a molekulárnych markérov charakterizovať rôzne vývojové štádiá zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielej, čo povedie k vypracovaniu spoľahlivejších progresívnych množiteľských technológií.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení