Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Uplatnenie biochemických markérov pri sledovaní klíčenia zygotických a somatických embryí jedle bielej
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom projektu je využitie biochemických parametrov pre prorovnanie klíčenia zygotických a somatických embryí, a tým zlepšenie konverzie získaných somatických embryí do klíčiacich rastliniek. U zygotického embrya zaišťuje výživu a energiu megagametofyt, který u somatických embryí chýba. Práca sa zameria na monitorovanie bunečných hladín bioenergetických markerov (ATP a glukozy-6-fosfátu a NADPH) behom jednotlivých fáz klíčenia jedle bielej (Abies alba Mill.) a nájdenie významných odlišností, resp. zhody medzi zygotickou a somatickou embryogenézou.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení