Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu diplomové práce.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení