Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Posouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt: Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu diplomové práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení