Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Posouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt:
Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu diplomové práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení