Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt:
Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu diplomové práce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení