Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
State of topic:
approved (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Engineering - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu bakalářské práce.

informaceThere are no limitations of the topic