Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Navrhovatel tématu poskytne zájemcům osobně podrobné informace o věcném obsahu bakalářské práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení